shabd-logo

క్రైమ్-డిటెక్టివ్ Books

The Girl on the Train (Telugu)

The Girl on the Train (Telugu)

Paula Hawkins , K.B. Gopalam (Translator)

పాలా హాకిన్స్ రాసిన ఈ నవల ఆధారంగా సినిమాలు వచ్చాయి. నవల, సినిమాలు మంచి పేరు పొందాయి. హిందీలో వచ్చిన సినిమాలో కథ బాగా వేరుగా ఉంటుంది. ఈ నవలలో పాత్రలు చాలా తక్కువ. అన్నీ విచిత్రమయిన మనస్తత్వం గలవే. రేచల్ మొగుడిని వదిలేసింది. మొగుడిమీద ప్రేమను మాత్రం వద

0 రీడర్స్
0 వ్యాసాలు
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
The Girl on the Train (Telugu)

The Girl on the Train (Telugu)

Paula Hawkins , K.B. Gopalam (Translator)

పాలా హాకిన్స్ రాసిన ఈ నవల ఆధారంగా సినిమాలు వచ్చాయి. నవల, సినిమాలు మంచి పేరు పొందాయి. హిందీలో వచ్చిన సినిమాలో కథ బాగా వేరుగా ఉంటుంది. ఈ నవలలో పాత్రలు చాలా తక్కువ. అన్నీ విచిత్రమయిన మనస్తత్వం గలవే. రేచల్ మొగుడిని వదిలేసింది. మొగుడిమీద ప్రేమను మాత్రం వద

0 రీడర్స్
0 వ్యాసాలు
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు