shabd-logo

Meaning of వంకర లేని తల in Telugu

 • వంకర లేని తల

Meaning of వంకర లేని తల in English

English usage of వంకర లేని తల

  Synonyms of ‘వంకర లేని తల

   Antonyms of ‘వంకర లేని తల

    అక్షరాలు నొక్కి మరిన్ని పదాలను వీక్షించండి

    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z

    ఒక పుస్తకం చదవండి