shabd-logo

Meaning of చంక గుంట in Telugu

 • చంక గుంట

Meaning of చంక గుంట in English

English usage of చంక గుంట

  Synonyms of ‘చంక గుంట

   Antonyms of ‘చంక గుంట

    అక్షరాలు నొక్కి మరిన్ని పదాలను వీక్షించండి

    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z

    ఒక పుస్తకం చదవండి