shabd-logo

Meaning of ఐ ప్యాచ్ in Telugu

 • ఐ ప్యాచ్

Meaning of ఐ ప్యాచ్ in English

English usage of ఐ ప్యాచ్

 • My solution is this: I'm going to start wearing an eyepatch .

Synonyms of ‘ఐ ప్యాచ్

  Antonyms of ‘ఐ ప్యాచ్

   అక్షరాలు నొక్కి మరిన్ని పదాలను వీక్షించండి

   A
   B
   C
   D
   E
   F
   G
   H
   I
   J
   K
   L
   M
   N
   O
   P
   Q
   R
   S
   T
   U
   V
   W
   X
   Y
   Z

   ఒక పుస్తకం చదవండి