shabd-logo

గురించి శ్రీరంగ శ్రీనివాసరావు

శ్రీశ్రీగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు (30 ఏప్రిల్ 1910 - 15 జూన్ 1983), తెలుగు సాహిత్యం మరియు చలనచిత్రాలలో తన రచనలకు ప్రసిద్ధి చెందిన భారతీయ కవి మరియు గేయ రచయిత. మహా ప్రస్థానం అనే సంకలనానికి ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీశ్రీ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు, నంది అవార్డు మరియు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత.

no-certificate
ఇంకా ఏ సర్టిఫికెట్ రాలేదు.

శ్రీరంగ శ్రీనివాసరావు పుస్తకాలు

మహాప్రస్థానం

మహాప్రస్థానం

ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన పుస్తకం

5 రీడర్స్
27 వ్యాసాలు
మహాప్రస్థానం

మహాప్రస్థానం

ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన పుస్తకం

5 రీడర్స్
27 వ్యాసాలు

శ్రీరంగ శ్రీనివాసరావు యొక్క వ్యాసాలు

నీడలు

12 January 2024
0
0

చూడు, చూడు, నీడలు! నీడలు, పొగ మేడలు! యుగ యుగాల దోపిడిలో, నరనరాల రాపిడిలో- వగదూరిన, పొగచూరిన శాసనాల జాడలు! జాలిజార్చు గోడలు! చూడు, చూడు నీడలు! నీడలు, పొగ మేడలు! చూడు, చూడు, నీడలు పేదవాళ్ళ వాడలు! న

పేదలు

12 January 2024
0
0

అంతేలే, పేదల గుండెలు! అశ్రువులే నిండిన కుండలు! శ్మశానమున శశికాంతులలో చలిబారిన వెలి రాబండలు! అంతేలే, పేదల మూపులు! అణగార్చిన విధి త్రోద్రోపులు, పయోధితట కుటీరములవలె భరియించవు బాధల మోపులు! అంతేలే, పేదల చ

దేనికొరకు

12 January 2024
0
0

వేళకాని వేళలలో, లేనిపోని వాంఛలతో- దారికాని దారులలో, కానరాని కాంక్షలతో- దేనికొరకు పదే పదే దేవులాడుతావ్? ఆకటితో, అలసటతో, ప్రాకులాడుతావ్? శ్రీనివాసరావ్! శ్రీనివాసరావ్! దేనికోసమోయ్? నడిరాతిరి కడలి

జ్వాలాతోరణం

12 January 2024
0
0

స్వర్గనరకముల ఛాయా దేహళి, తెలి, నలి తలుపులు తెరచి, మూసికొని స్వర్గ విలయ హేమంత వసంత ధ్వాంత కాంతి విశ్రాంతి వేళలో, చావు పుట్టుకల పొలిమేరలలో ఆవులించె నొక చితాగ్ని కుండం! అనాథజీవుల సమాధులన్నీ అఘోరించి ఘోషి

నవ కవిత

12 January 2024
0
0

సిందూరం, రక్తచందనం, బంధూకం, సంధ్యారాగం, పులిచంపిన లేడి నెత్తురూ, ఎగరేసిన ఎర్రని జెండా, రుద్రాలిక నయన జ్వాలిక, కలకత్తా కాళిక నాలిక కావాలోయ్ నవకవనానికి. ఘాటెక్కిన గంధక ధూమం, పోటెత్తిన సప్త సముద్రా

కవిత ఓ కవిత

12 January 2024
0
0

కవితా! ఓ కవితా! నా యువకాశల నవపేశల సుమగీతావరణంలో నిను నే నొక సుముహూర్తంలో, అతిసుందర సుస్యందనమందున దూరంగా వినువీథుల్లో విహరించే అందని అందానివిగా భావించిన రోజులలో, నీకై బ్రతుకే ఒక తపమై వెదుకాడే నిమిషాలంద

చేదుపాట

11 January 2024
0
0

ఔను నిజం, ఔను నిజం, ఔను నిజం,నీ వన్నది, నీ వన్నది, నీ వన్నది, నీ వన్నది నిజం, నిజం! లేదు సుఖం, లేదు సుఖం, లేదు సుఖం జగత్తులో! బ్రతుకు వృథా, చదువు వృథా, కవిత వృథా! వృథా, వృథా! మనమంతా బానిసలం, గానుగలం,

ప్రతిజ్ఞ

11 January 2024
0
0

పొలాల నన్నీ, హలాల దున్నీ, ఇలాతలంలో హేమం పిండగ- జగానికంతా సౌఖ్యం నిండగ- విరామ మెరుగక పరిశ్రమించే, బలం ధరిత్రికి బలి కావించే, కర్షక వీరుల కాయం నిండా కాలువ కట్టే ఘర్మజలానికి, ఘర్మజలానికి, ధర్మజల

మిథ్యయవాది

6 January 2024
0
0

మాయంటావా? అంతా మిథ్యంటావా? నా ముద్దుల వేదాంతీ? ఏ మంటావు? మాయంటావూ? లోకం మిథ్యంటావూ? కనబడినది కనబడదని వినబడినది వినబడదని జగతి మరపు, స్వప్నం, ని శ్శబ్దం, ఇది మాయ! మాయ! మాయంటావూ? అంతా! మిథ్యంటావూ?

వ్యత్యాసం

6 January 2024
0
0

అదృష్టవంతులు మీరు, వెలుగును ప్రేమిస్తారు, ఇతరులను ద్వేషిస్తారు, మంచికీ చెడ్డకీ నడుమ కంచుగోడలున్నాయి మీకు. మంచి గదిలోనే సంచరిస్తాయి మీ ఊహలు. ఇదివరకే ఏర్పడిందా గది. అందుకే వడ్డించిన విస్తరి మీ జీవిత

ఒక పుస్తకం చదవండి